hakkımızda / about us

ENKA VAKFI

Misyonumuz

Spor, eğitim ve kültür sanat ile iç içe bir ortamda, bilimsel yöntemlerle eğitilmiş, çağdaş, üreten, sorgulayan ve potansiyelini ortaya çıkartan bireyler yetiştirmek.

Değerlerimiz

Kurumumuzun temel taşı olan, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, tutarlılığımızı sağlayan ve misyonumuzun gerçekleşmesini mümkün kılan değerlerimiz şunlardır;

Etik ve Ahlak

 • İyi niyet, dürüstlük ve tarafsızlık çerçevesi içerisinde davranırız.
 • Taahhüt ettiğimiz işi yapar, sözümüzü tutarız.
 • Doping’in her türlüsüne karşıyız ve sporcularımızın bu konuda bilinçlendirilmesini sağlarız.
 • İş ile ilgili bilgilerin ve kişisel verilerin gizliliğine saygı gösteririz.
 • Evrensel değerlere saygı gösteririz.
 • Herkese adil davranır ve adil kültürü kurum kültürünün ayrılmaz parçası kabul ederiz.

Saygı ve Güven

 • İnsana, doğaya, çevreye ve tüm canlılara layık oldukları ilgiyi ve saygıyı gösteririz.
 • Hareketlerimizin başkalarını nasıl etkileyeceğini her zaman göz önünde bulundururuz.
 • Farklılıklara saygı duyarız; ırk, etnik köken, yaş, cinsiyet, din veya siyasi görüş sebebiyle ayrım yapmayız.
 • Güler yüzü ve selamımızı hiç kimseden esirgemeyiz.
 • Güven duygusunu ön planda tutarız.

Samimiyet, Açıklık ve Yenilikçilik

 • Doğruyu ve en uygunu bulmak için sorgulamaktan vazgeçmeyiz,
 • Doğru bildiklerimizi söylemekten çekinmeyiz, açıkça paylaşırız,
 • Dolaylı anlatım yerine doğrudan aktarmayı tercih ederiz,
 • Açık ve samimi şekilde görüş ve düşüncelerini paylaşanların görüşlerine saygı gösteririz.
 • Merakla öğrenir, heyecanla öğretir, açıkça paylaşır, cesaretle değiştirir ve ilerleriz,
 • Yeniliklere açık oluruz.

ENKA KÜLTÜR SANAT

Vizyonu

Kültür ve sanatın sürekliliğini ve erişilebilirliğini sağlarken, geleceğin sanatçı ve seyircisini yetiştiren, yaratıcılığı ve özgür düşünceyi destekleyen, ulusal ve uluslararası farklı disiplinlerden katılımcıları sanatseverlerle buluşturan bir kurum olmaktır.

Kalite Politikamız

Kuruluşumuzdan itibaren misyonumuza bağlı kaldık ve gelecekte de bağlı kalacağız. Vizyonumuza ve stratejik hedeflerimize ulaşırken uymayı taahhüt ettiğimiz kalite politikamız şu ilkelerden oluşmaktadır;

 • Tüm faaliyetlerimizin icrasında paydaş memnuniyetini ön planda tutan bir kurum olma özelliğimizi koruyacağız,
 • Kurumumuz için geçerli olan ulusal ve uluslararası otoritelerin düzenlemelerine, yasal düzenlemelere ve zorunlu standartlara uyacağız,
 • Genel ve mesleki etiklerden ve değerlerimizden ödün vermeden çalışacağız,
 • Tüm faaliyetlerimizi risk temelli yaklaşım ile kurgulayacak, yürütecek ve proaktif olarak yöneteceğiz,
 • Tüm paydaşlarımızın arkadaşlığı, dostluğu, başarıyı, rekabeti, sanat ve kültürü iç içe yaşayarak buluştukları bir ortam sağlama özelliğimizi sürdüreceğiz,
 • Rekabet avantajımızı, kendi yönetimsel, teknik ve sportif becerilerimizin mükemmelleştirilmesinde arayacağız,
 • Sürekli iyileştirme isteği ve çabasını, çalışanların doğal davranışı ve kurum kültürünün önemli bir öğesi haline dönüştüreceğiz,

 

 

ENKA FOUNDATION

Our Objective  

To raise modern, productive, questioning individuals that can bring out their potentials in the light of  scientific methods and within an environment of sports, education, culture and art.

Our Values

Our keystone values for our company to strengthen our unity and solidarity, to ensure our consistency and realise our goal are as follows;

Ethics and Morals

– To act in good faith, honesty and impartiality
– To deliver what we undertake and keep our word
– To stand against all sorts of doping and raise awareness for our athletes
– To respect the privacy of any data wether personal or professionnal
– To respect universal values
– To treat people with fairness and accept it as an institutionnal culture

Respect and Trust

– To show the deserved care and respect to nature, the environment and all people and beings.
– To always consider how our actions take effect on others
– To respect diversities; race, ethnicity, age, gender, religion or political stance are not bases for differentiation
– To never stint on smiling and welcoming anyone
– To put the sense trust on the forefront

Sincerity, Openness and Inventiveness

– To never cease to question to find what is right and suitable
– To not back out on saying what we know to be right and clearly express it
– To choose direct communication rather and indirect speech
– To show respect those who openly and clearly share their views and thoughts
– To learn with curiosity, teach with excitement, share with openness, change and move forward with courage
– To be open to novelties

ENKA KÜLTÜR SANAT (Culture & Arts)

Its vision

To be an institution that raises the artists and audiences of the future, providing sustainability and accessibility of culture and art, supporting creativity and freethinking and bringing local and global artists together with the audience.

Quality Policy

We stuck with our objective since the beginning and will keep doing so in the future. While reaching our vision and strategic goals, the policies that we stick to in order to provide quality are the following ;

– To preserve our institution’s trait of prioritising the satisfaction of our PAYDAŞ throughout the execution of our works
– To follow and obey the regulations of local and international authorities and their standarts
– To work without compromising from our general and professionnal ethics and values
– To build and execute our activities around a risk-based and proactive approach
– To conserve our instititions environment that intertwines friendship, success, competition, culture and art
– To seek out our competitive advantages in perfectionning our managerial, technical and sportive skills
– To make our efforts and will to improve a natural working behaviour and institution culture

 


   ENKA Kültür Sanat 30 yıldır etkinliklerinde gelenekselden çağdaşa, alternatiften popülere, batıdan doğuya tüm sanat anlayışlarından örneklere yer vererek, ENKA Kültür Sanat izleyicisine çok geniş bir perspektiften sanata bakma fırsatı sağlıyor.

ENKA Vakfı Enka Kültür Sanat Etkinlikleri’nın yanı sıra, festivallere ve önemli sanat olaylarına desteğini de devam ettiriyor.

ENKA Kültür Sanat’ın ev sahipliği yaptığı bazı gruplar ve sanatçılar: Fazıl Say, İdil Biret, Gülsin Onay, Ayla Erduran, Sertap Erener, Burçin Büke, İlhan Şeşen, Erol Evgin, Nilüfer, Cahit Berkay, Teoman, Levent Yüksel, Yeni Türkü, Kardeş Türküler, Candan Erçetin, Arif Sağ, Nil Karaibrahimgil, Funda Arar, Zuhal Olcay, Musa Eroğlu, Bülent Ortaçgil, Nils Petter Molvaer, Grotowski Workcenter, Wooster Group, Teatro Vascello, Carl Palmer, Juan Carlos Caceres, Garaj İstanbul, Semaver Kumpanya, Akbank Oda Orkestrası, Cem Yılmaz, Dostlar Tiyatrosu, Oyun Atölyesi, Moda Sahnesi, DOT, İstanbul Şehir Tiyatrosu, Ortaoyuncular, Tiyatro Pera, Studio Oyuncuları.

ENKA Kültür Sanat in all events, for 30 years, has been providing a wide perspective of the arts from traditional to contemporary, from popular to alternative, eastern to western and has given our audience a wide artistic spectrum to glance through.

The ENKA Foundation, aside from ENKA Kültür Sanat events, has also continued to give its support to other festivals and notable cultural and artistic events.

Some groups and artists that ENKA Kültür Sanat has hosted include : Fazıl Say, İdil Biret, Gülsin Onay, Ayla Erduran, Sertap Erener, Burçin Büke, İlhan Şeşen, Erol Evgin, Nilüfer, Cahit Berkay, Teoman, Levent Yüksel, Yeni Türkü, Kardeş Türküler, Candan Erçetin, Arif Sağ, Nil Karaibrahimgil, Funda Arar, Zuhal Olcay, Musa Eroğlu, Bülent Ortaçgil, Nils Petter Molvaer, Grotowski Workcenter, Wooster Group, Teatro Vascello, Carl Palmer, Juan Carlos Caceres, Garaj İstanbul, Semaver Kumpanya, Akbank Oda Orkestrası, Cem Yılmaz, Dostlar Tiyatrosu, Oyun Atölyesi, Moda Sahnesi, DOT, İstanbul Şehir Tiyatrosu, Ortaoyuncular, Tiyatro Pera, Studio Oyuncuları.

   Ekip

Direktör: Gül Mimaroğlu
Koordinatör: Murat Ovalı
Kurumsal İletişim Sorumlusu: Özlem Veri
Satış ve Program Geliştirme Sorumlusu:Evrim Eylem Şişman
Görsel Tasarım: frit ta ta | Banu Alpay Waldman & Eda Gündüz
Metin Yazarı: Taner Turna
Websitesi Uygulama: Rolakosta
Teknik Sorumlu: Mustafa Yavuz
Gönüllü Çeviri: Eda Geven
Sahne Amiri: Yağız Gürcan
Muhasebe: Sinem Büyük, Yağmur Avşar, Ender Topçu
Gişe: İrem Nur Yavuz
Kulis Sorumlusu: Akın Batçı
Karşılama Sorumlusu: Oğuzhan Tarakçı
Sağlık Görevlisi: Zeynep Taşdemir
Basın Danışmanı: Artı İletişim Yönetimi
Etkinlik Fotoğrafları: Emre Mollaoğlu, Poyraz Tütüncü
Ulaşım:Yetiştiren Turizm

 

 

Staff

Director : Gül Mimaroğlu
Coordinator : Murat Ovalı
Corporate Communication Executive : Özlem Veri
Sales & Event Development Executive : Evrim Eylem Şişman
Visual Design : frit ta ta
Text Authorship : Taner Turna
Website Application : Rolakosta
Technical Executive : Mustafa Yavuz
Stage Executive : Yağız Gürcan
Accounting : Sinem Büyük, Yağmur Avşar, Ender Topçu
Guichet : İrem Nur Yavuz
Backstage Executive: Akın Batçı
Hosting Staff : Oğuzhan Tarakçı
Health Officer : Zeynep Taşdemir
Press Advisor : Artı İletişim Yöntemi
Event Photographers : Emre Mollaoğlu, Poyraz Tütüncü
Transportation : Yetiştiren Turizm

 

 


 Bilet Satış

Biletler, Biletix satış kanallarından (Biletix Satış Noktalarıi www.biletix.com ve Biletix Çağrı Merkezi 216 556 98 00) ve ana gişe ENKA Vakfı’ndan (Sadi Gülçelik Spor Sitesi İstinye – İstanbul Cumartesi – Pazar hariç her gün 09.00 – 18.00 arasında ve etkinlik günlerinde etkinlik saatine kadar) alınabilir. Ana gişeden alınacak biletlere hizmet bedeli eklenmeyecektir. Koltuk sayımız sınırlı ve yerler numarasız olduğundan, rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Etkinliklere geç gelen izleyiciler, salona ilk uygun alkış arasında alınır. Tiyatro gösterilerinde, geç gelen izleyiciler içeri alınmayacaktır. Ara varsa ilk arada içeri alınacaklardır. Etkinlik sırasında kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu ve her türlü kayıt cihazı ile kayıt yapılması yasaktır. Satın alınan biletler, etkinliğin iptali veya tarih değişikliği olması dışında değiştirilemez veya iade edilemez. Etkinliğin iptali veya tarih değişikliği durumunda iade ve değiştirme işlemleri, etkinlik gününe kadar yapılmalıdır. Etkinliklerde aski belirtilmediği müddetçe 7 yaşından küçüklerin getirilmemesi rica olunur. Programda değişiklik hakkı saklıdır.

Ticket Sales

Tickets are available through Biletix (Biletix selling points, biletix.com and Biletix Call Center 0216 556 98 00) and the main guichets at Enka Foundation (Sadi Gülçelik Sports Club İstanbul, week days from 10:00 to 18:00  and on the event days before the start). Tickets bought from the guichet don’t include service fee. Guests arriving late to the show will be seated at the next available ovation, for theater plays, guests will not be allowed to enter after it starts. İt is forbidden to record any part of the show with any recording devices including cameras and cell phones.
Tickets are non refundable exept in the event of cancellation or postponement in which case refunds and due changes must be arranged before the show starts. Unless expressed otherwise, we kindly ask of our guests not to bring children under the age of seven. All rights to change the program reserved.